Schoolverhalen

Berichten

December 2015

In de Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders verscheen deze maand een kleine, maar fijne recensie over  PED talks, de bundel interviews met docenten studenten van het Albeda College en Lentiz Onderwijsgroep, geschreven door Liefaard en Wessels.
Renée van Schoonhoven (hoogleraar Onderwijsrecht, VU Amsterdam) bespreekt een aantal nieuwe uitgaven. Ze schrijft o.a. over PED talks:

 “Voor mbo-instellingen draait het in hun dagelijkse werkelijkheid uiteraard nog wel om leren en in termen
van Biesta, om onderwijzen. Heel goed komt dat tot uiting in het boekje van Liefaard en Wessels,
Ped talks. Over pedagogische moed in het beroepsonderwijs. Achttien docenten en studenten aan het woord. In deze inspirerende uitgave – mogelijk gemaakt door onder meer het Albeda College, Lentiz Onderwijsgroep en Hogeschool Rotterdam – komen vooral docenten en studenten zelf aan het woord. Zij vertellen wat hen boeit aan het beroepsonderwijs en wat de sterke, maar ook zwakkere punten zijn. Sterk is vooral de pedagogische interactie tussen docent en student: dáár gaat het uiteindelijk om. Studenten moeten zich gekend weten en erkend worden in het onderwijs, dan werkt het het beste. De auteurs trekken deze
lijn door naar de docenten: ‘Ook voor docenten zijn verbinding en ruimte, veiligheid en vertrouwen
de ingrediënten voor groei en kwaliteit.’ Docenten willen immers ook niet alleen afgerekend worden
op hun ‘rendement’ in termen van percentages behaalde diploma’s, maar ook op wat zij op pedagogisch
vlak hebben weten te bereiken bij en met studenten.”

April 2015

Op 11 maart 2015 werd tijdens een kennisdebat de verhalenbundel PED Talks gelanceerd.

PED Talks door Marja Liefaard en Marlous Wessels is een openhartig boekje over pedagogische moed in het beroepsonderwijs. Het boekje bevat interviews met achttien docenten en studenten van het Albeda College en de Lentiz Onderwijsgroep. Zij vertellen openhartig over wat hen motiveert en stimuleert in hun dagelijkse ontmoetingen op school.. Het boek is een pleidooi voor de pedagogische relatie. Auteur Marja Liefaard: “De persoonlijke, pedagogische interactie  tussen docent en student is één van de minst besproken onderwerpen van het leraarschap. Professionalisering en waardering van docenten hebben vooral betrekking op de instrumentele en functionele aspecten: lesaanpak, didactiek, methodiek en inzet van ict en nieuwe media. PED Talks bevat boeiende verhalen van jonge en wat oudere mensen met idealen, die ons een inkijkje geven in wat werkt of (nog) niet werkt in hun contacten. Hoe verschillend de verhalen ook zijn, ze bevestigen allemaal dat de sleutel tot succes in het onderwijs ligt in de verbinding tussen student en docent. In elk verhaal zijn diverse elementen van een succesvolle pedagogische relatie te ontdekken.”
Quote docent: ‘Je moet leren om je persoonlijkheid in je beroep te krijgen en je beroep in je persoonlijkheid. Eigenlijk gaan de docentenopleidingen ervan uit dat je al een goede docent bent en dat je nog wat tools mist. Maar je hebt niets aan gereedschap als je de juiste instelling niet hebt. Wie je bent en je innerlijke drijfveren spelen toch de hoofdrol in het leraarschap.’
Quote student: ‘Ja, ik ben 18 jaar. Ik ben volwassen, maar dat betekent niet dat het in mijn hoofd ook zo zit. Hoe hoog je ook studeert, hoe oud je ook bent, de persoonlijke aandacht is onmisbaar.’

 

pedtalksDe kracht van het verhaal – verslag door Margriet Oosterveen

Het is het verhaal van Koos Leeuwenstein en Joey. Twee jaar geleden stonden Koos en ik tegenover elkaar op een feestje, ieder met een glas wijn in de hand. Hij sprak vol vuur over zijn bedrijf Cofano. Iets met digitale oplossingen en systemen. Het woord cloud viel veel. Toen hij zag dat ik steeds minder begreep van zijn wolkendek, vroeg hij wat ik deed in het dagelijks leven. Toen was het mijn beurt om te vertellen over voortijdig schoolverlaten, plusvoorzieningen, verantwoordingen aan de gemeenten. In zijn ogen groeide een cloud van onbegrip.

De titel PED Talks is een vette knipoog naar TED talks. Een Ted talk is een kort uniek verhaal dat een bepaalde visie uitdraagt en inspirerend is.

Met deze woorden opent Marja Liefaard haar verhaal op 11 maart jl. tijdens het Kennisdebat Pedagogiek, bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het boekje PED Talks aan Renata Voss. De bundel bevat 18 persoonlijke en inspirerende verhalen; verhalen die laten zien wat er gebeurt in de kern van het onderwijs: de ontmoeting tussen docent en student.

Het Kennisdebat Pedagogiek vormde de afsluiting van het project ‘Van pedagogische verlegenheid naar pedagogiek als tweede natuur’, een samenwerking tussen Albeda College, Lentiz Onderwijsgroep en het Lectoraat van Piet Boekhoud ‘Pedagogiek van het Beroepsonderwijs’. Het project omvatte een professionaliseringsprogramma van drie sessies, uitgevoerd met drie onderwijsteams (twee van Albeda en één van Lentiz) en een reeks interviews met docenten en studenten uit de betreffende teams. De verhalen zijn opgeschreven, gebundeld en van een kader voorzien door Marja Liefaard m.m.v. Marlous Wessels.

De interviewbundel werd mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Sint Laurensfonds[1].

Marja vervolgt haar verhaal
‘Ik heb er één’, zei Koos plotseling.‘Ik heb zo’n drop-out. Ik heb hem vorige week de leiding over de afdeling gegeven. Zelden zo’n goede jongen gehad: analytisch, stimulerend, kan prima samenwerken en slim.Ongelooflijk’.
Koos brengt Marja in contact met Joey.‘ Joey bleek een intelligente jongen die na de basisschool zich dankzij zijn slimheid een jaar of 3 door het vwo worstelt, maar dan langzaam de weg kwijt raakt. Huiswerk niet maken, veel afwezigheid, ontoelaatbaar gedrag, meedoen met vrienden. Zijn schoolloopbaan laat zich voorspellen: van vwo naar zorgstructuur, van vwo naar havo, naar vmbo, naar rebound. Joey schaamt zich zichtbaar als hij me dit vertelt. ‘In mijn vrije tijd was ik wel leergierig hoor,’ zegt hij. ‘Ik combineerde bijvoorbeeld ict met natuurkunde en techniek: ik maakte een bestuurbare ballon’. Maar ja, deze kennis kon hij op school niet kwijt. ‘Ik was meer praktisch’, zeg maar. Uiteindelijk gaat Joey naar het mbo. Daar krijgt hij een leraar die hem snapt en een band met hem opbouwt. Joey beleeft een ommekeer: de band met de leraar. Die volwassen benadering, serieus genomen worden en echt moeilijke taken uitvoeren met verantwoordelijkheid, dat heeft de ommekeer bewerkstelligd. Een middagje bij Koos en Joey leverde veel inzichten op. Het was het bewijs dat zo’n verhaal over de persoonlijke, pedagogische relatie ertoe doet. Zo’n verhaal helpt ons bij het vinden van antwoorden op de vragen: ‘Wat maakt dat jongeren het beste uit zichzelf willen halen en mee willen doen? Wat kan de leraar daarin betekenen? Wat moet een leraar daarvoor kunnen?’, aldus Marja Liefaard.

Pedtalk 028 Pedtalk 056 Pedtalk 060 Pedtalk 067 Pedtalk 069 Pedtalk 090 Pedtalk 115
In de beschouwingen van de gastspreker legt Cok Bakker ons de vraag voor ‘Vraag je een gemiddelde persoon naar wat voor hem/haar een goede docent was, dan heeft dat altijd een relationele component’ Dat brengt ons tot de existentiële vraag ‘wat is goed (beroeps)onderwijs’ en ‘wat is dan een goede docent’.
De verhalenbundel geeft daar geen antwoord op, omdat daar ook geen eenduidig antwoord op te geven is. Wat de verhalenbundel ons wél biedt is een ‘instrument’ om met elkaar telkens weer het gesprek aan te gaan, op zoek naar eigen antwoorden. Met elkaar telkens dàt gesprek voeren, vormt een essentieel onderdeel van de professionaliteit van de docent.
Carlos van Kan wijst ons op het feit dat een docent tijdens de dagelijkse ontmoetingen met studenten voortdurend pedagogische beslissingen neemt. Leidend daarbij is de eigen, onderwijs-pedagogische visie van de docent: het patroon van waarden en idealen dat hij of zij nastreeft in de interacties met studenten. Carlos onderscheidt zes onderwijs-pedagogische visies die hij verbindt met uitspraken uit de verhalenbundel.

Reageren? Stuur een bericht naar info@anotherstory.nl


[1] Het Sint Laurensfonds zet zich in voor jeugdigen en ouderen in Rotterdam. Dit doen zij door financiële ondersteuningen te bieden aan projecten.

Deel deze tekst:
Facebooktwitterlinkedinmail
Publicaties:

  • De weg naar werk en actief Burgerschap, Onderwijsvisie Albeda College, in opdracht van het College van Bestuur
  • De ogen waarmee je kijkt, bepalen wat je ziet. (2010) De pedagogische uitdaging voor docenten in het beroepsonderwijs. Piet Boekhoud, Marja Liefaard, Kees Verhaar. In: Jeugd- en gezinsbeleid vanuit pedagogische perspectief. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
  • Pedagogiek als tweede natuur. 2e druk.(2011) Over de noodzaak van een kwalitatief hoogwaardige pedagogische relatie tussen leraar en leerling in het beroepsondrewijs. Piet Boekhoud en Marja Liefaard. Rotterdam University Press.

 

Comments